Workflow iwarePRINT: tworzenie reseller’a

resellerzy

O zastosowaniach modułu resellerskiego pisałem już wcześniej, w tym wpisie skoncentruję się na szczegółach technicznych – optymalnej ścieżce rozstawiania drukarni reselleskiej oraz niuansach związanych z obiegiem zlecenia i płatnościami. Przed Wami dość sporo czytania, wiec już nie przedłużam.

Domena

Konfigurację należy zacząć od dodania domeny pod którą będzie się znajdował sklep. Ścieżka to Ustawienia -> Domeny.

Resellera można uruchomić na subdomenie drukarni głównej lub na osobnej domenie. W cenie modułu można aktywować dowolną ilość sklepów na subdomenie drukarni głównej i jeden na domenie zewnętrznej. Tą ilość można oczywiście zwiększyć.

W przypadku subdomeny należy pamiętać, że przy wprowadzaniu jej w okresie testowym, będzie miała postać

nazwa-resellera.twoja-drukarnia.iwareprint.pl

W przypadku resellera na zewnętrznej domenie, przed dodaniem jej do systemu należy przekierować jej rekord A na adres IP iwarePRINT. W przeciwnym razie o błędnej konfiguracji powiadomi komunikat:

„Domena nie jest odpowiednio skonfigurowana, rekord A musi wskazywać na adres: 37.187.160.134”

Po tym kroku można przejść do stworzenia resellera.

Szablon graficzny resellera

Reseller ma możliwość korzystania wyłącznie z szablonu udostępnionego przez administratora drukarni głównej.

Polecamy utworzenie kopii edytowalnej (link do filmu) któregoś z responsywnych szablonów systemowych. Dzięki temu administrator resellera będzie mógł wprowadzać dowolne zmiany w kodzie skórki, obejmujące tylko jego sklep.

Drukarnie

Drugim krokiem powinna być zakładka w ustawieniach oznaczona jako „Drukarnie”. Tutaj dodając nowego resellera można, a nawet należy ustawić elementy takie jak:

 • Host – czyli właśnie adres drukarni, który dodaliśmy w pierwszym kroku
 • Layout – warto przygotować layout zawczasu i przyporządkować już ten docelowy.
 • Waluta – dostępne waluty można zdefiniować w sekcji Ustawienia -> Waluty
 • Język – język drukarni resellerskiej można wybrać spośród zdefiniowanych wcześniej tłumaczeń. Nowe tłumaczenia można dodać w sekcji Ustawienia -> Języki
 • Typ – w zależności od funkcji drukarni resellerskiej możemy wyróżnić:

Zewnętrzny – przeznaczona dla typowych resellerów. Ustawienie to umożliwia rozliczanie z resellerami za pomocą „faktur dla resellerów”. Zakładka ta pojawia się w sekcji Zamówienia.

Wewnętrzny – drukarnia resellerska jest jednym bytem z drukarnią główną i służy jako dodatkowy front sklepowy z własnym panelem administracyjnym.

Powyższe ustawienia można oczywiście zmienić w późniejszym czasie. Po zapisaniu i przeładowaniu strony pojawi się dodatkowy przycisk „Włącz / wyłącz produkty

Udostępnianie produktów

Wszystkie produkty, którymi handlują resellerzy należy utworzyć w drukarni głównej i udostępnić je danemu odsprzedawcy. Reseller nie ma możliwości samodzielnego tworzenia produktów.

Do udostępniania służy menu wywoływane wcześniej wspomnianym przyciskiem.

Aby udostępnić produkt należy kliknąć „włącz’:

screen przycisk włącz

Po włączeniu produktu ustalamy sposób towarowania. Do wyboru są opcje:

Dowolny – do produktu reseller będzie mógł podłączyć własny cennik (np. w postaci pliku csv z wariantami) z dowolnymi cenami.

Tylko reseller – ceny produktu w resellerze zostaną pobrane z głównej drukarni, jednak można je modyfikować (zmniejszać lub zwiększać) za pomocą mnożnika. Jest to preferowany sposób udostępniania produktów resellerskich, bo daje większą kontrolę drukarni głównej.

Ceny w tym trybie pobierane są z cenników z kolumny (lub komórki pola zwracanego, w przypadku druku kalkulowanego) „cena dla resellera„.

Cena dla resellera jest ceną bazową i można ją modyfikować w dwojaki sposób:

 • W sekcji udostępniania produktów w drukarni głównej
 • W danym produkcie w drukarni resellerskiej, w specjalnej zakładce reseller

zakładka reseller w produkcie

Reseller może stosować mnożniki wyższe lub równe 1, drukarnia główna ma tutaj dowolność.

Czas realizacji można zmodyfikować na dwa sposoby – za pomocą mnożnika oraz jako „+ n” ilość dni do terminu realizacji drukarni głównej.

Przykładowo, jeśli cena wizytówek w wariancie z nakładem 250 szt. kosztuje 29zł (cena dla resellera) i drukarnia główna ustawi mnożnik 1.0, a reseller 1.2, to klient na stronie resellera zobaczy cenę 34,80 zł.

Jeśli w polu „modyfikator czasu (dni dodatkowe)” wpiszemy 2, to do czasu realizacji z cennika drukarni głównej system doliczy dodatkowe 2 dni robocze.

Kopiowanie danych

Ostatnim, opcjonalnym krokiem jest kopiowanie danych z drukarni głównej do resellera. Sekcja Ustawienia -> Kopiowanie danych pozawala na skopiowanie zawartości poszczególnych elementów systemu z jednej drukarni do drugiej.

Najpierw należy wybrać, która sekcja będzie kopiowana, zaznaczając ją z listy:

 • Artykuły
 • Boksy
 • Mailing
 • Szablony
 • Galerie produktów
 • FAQ
 • Rodzaje wysyłki
 • Koszty wysyłki
 • Seo -> od url
 • Seo -> od produktu

Po zaznaczeniu i przejściu dalej, system wygeneruje zawartość poszczególnych ‚modułów’, np. listę wszystkich dostępnych artykułów, czy mailingu. Ostatni etap, to już tylko zaznaczenie wybranych elementów z ‚modułów’ i potwierdzenie.

Nowo rozstawiona drukarnia resellerska jest pozbawiona tych wszystkich treści i należy je uzupełnić. Warto pamiętać, że kopiowanie wszystkiego nie jest dobrym rozwiązaniem i powinno być używane z rozsądkiem. Na przykład, jeśli reseller będzie miał własne grafiki, to nie ma potrzeby ich kopiowania z drukarni głównej. Analogicznie należy postępować z artykułami i SEO.

Jeśli nie jesteś pewien czy daną rzecz skopiować, to lepiej tego nie robić. Bezrefleksyjne kopiowanie może prowadzić do duplikacji treści, a to z kolei do obniżenia pozycji w wynikach wyszukiwania.

Dobrym pomysłem może być stworzenie bazowych treści (np. systemowe maile) specjalnie pod resellerów i kopiowanie ich przy rozstawianiu sklepu resellerskiego.

Obieg zamówienia resellera

Zamówienie złożone u resellera drukarni głównej trafia do panelów obu drukarni. Po jego opłaceniu zamówienie jest przekazywane na prepress drukarni głównej i traktowane jest jak każde inne zamówienie, czyli przechodzi przez produkcję aż do wysyłki.

W trakcie produkcji, w obu drukarniach wyświetla pełna informacja co dzieje się ze zleceniami – na jakim są etapie realizacji, statusy plików, itp.

Klient resellera również może być informowany na bieżąco o zmianie statusów produkcji i etapach realizacji, jeśli reseller skonfiguruje swoje maile automatyczne.

Paczka za zamówieniem wysyłana jest z danymi resellera jako nadawcy.

Płatności

Klient składając zamówienie u resellera opłaca je resellerowi. Reseller zewnętrzny potrzebuje więc podłączyć przynajmniej jednego operatora płatności z dostępnych w systemie: PayU, PayPal, Sofort, TrustPay.

Rozliczenia

Jeśli reseller jest drukarnią zewnętrzną, to w zakładce „Zamówienia” pojawi się dodatkowy element – Faktury zbiorcze dla resellerów. O nowych zakończonych zleceniach dla każdej z drukarni poinformuje indykator widoczny na poniższym screenie:

screen zakładka faktury zbiorcze

Faktury można wystawiać pojedynczo lub zbiorczo dla zaznaczonych zamówień.

Sprzedaż międzynarodowa

Moduł resellerski wspiera sprzedaż międzynarodową i pozwala na utworzenie osobnego sklepu w dowolnym języku oraz walucie.

Język

Ustawienia języka oparte są na tłumaczeniu. W sekcji Ustawienia -> Języki. Tutaj po dodaniu języka, można wygenerować słownik z frazami do tłumaczenia. Po wgraniu pliku z tłumaczeniem możliwe jest korzystanie z tego języka w drukarni resellerskiej.

Reseller ma możliwość zmiany języka panelu administracyjnego na inny niż domyślny (czas trwania sesji):

screen wyboru języka

Waluta

Podobnie, jak z językiem, aby móc wybrać walutę dla resellera, należy ją wcześniej dodać do systemu, w sekcji Ustawienia -> Waluty.

Kurs walut podawane w tym miejscu są wykorzystywane jedynie do statystyk. Ceny produktów powinny więc być podawane dla resellera (w cennikach, lub za pomocą modyfikatora cen) w wartościach ostatecznych.

Przykładowo, jeśli dany produkt kosztuje 40 zł, a ceną u resellera jest 10 €, to w cenniku w kolumnie „cena dla resellera” należy wpisać 10.

Faktura dla klienta resellera

Język faktury i waluta są zależne od języka i waluty drukarni, w której zostało złożone zamówienie. Przykładowo, drukarnia główna jest w języku polskim i walucie PLN, reseller w języku angielskim i walucie Euro. Jeśli zamówienie zostanie złożone w resellerze, faktura będzie wystawiona w języku angielskim i w walucie Euro.

Konfiguracja zamówień

Aby ułatwić rozróżnianie zamówień z poszczególnych drukarni można do numeracji zamówień dodać tag:

{partner}

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia zamówień znajduje się menu do edycji tego elementu.

screen szablon numerów zleceń

Powyższa, przykładowa konstrukcja szablonu numeracji zleceń wygeneruje numer zamówienia „Wizytówki (134/1-2)”, w którym „2” będzie oznaczać numer resellera.

 

Wpis pokrywa większość kwestii dotyczących rozstawiania resellera z perspektywy administratora drukarni głównej. Jeśli macie dodatkowe pytania, to zapraszam do zadania ich w komentarzach lub przez Ticket Trakcing dostępne z poziomu systemu iwarePRINT.

 

O autorze
Paweł Dużalski

W iwarePRINT zajmuje się wsparciem technicznym, testowaniem oprogramowania, zarządzaniem projektami związanymi z rozwojem klientów, analizą rynku web-to-print i administrowaniem bloga.

 

Podziel się wpisem:

KOMENTARZE

komentarzy